Jordeu.net

Presentació

Pere Casaldàgila

"La tasca més essencial de la humanitat és la tasca d'humanitzar-se. Humanitzar l'humanitat és la missió de tots, de totes, de cadascun i cadascuna de nosaltres. La ciència, la tècnica, el progrés, només són dignes del nostre pensament i de les nostres mans si ens humanitzen més."